Khai trương tượng Phật, tượng Chúa, tượng Địa Tạng.

Khai trương tượng Phật, tượng Chúa, tượng Địa Tạng.

Mỗi bức tượng với chiều cao 20m.

Thông tin đang cập nhật…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.